Facebook Instagram Twitter

Artists

Beth Horrocks


After graduating with a Graphic Arts degree in 2003, I became a graphic designer working mainly in the water sports sector. As a by-product of working 16 years in the computer aided design industry, the graphic pen and tablet has transformed the way I work, I no longer rely solely on sketchbooks using pencils, paints and mixed media to realise my ideas, my style has evolved and technology has given me more freedom if anything! Especially when it comes to printing.

My inspiration comes mainly from the beautiful Welsh coast, being brought up here has played a big role in my life. I married a windsurfer and have been on many winter trips to sunny South Africa in search of the perfect sail and surf.

I have always been mesmerized by the sea, I love being at the beach – the motion of the waves, the sound they make as they crash onto the shore. Mother nature seems to portray many moods and intensities, whether it be a glassy day with wall-to-wall sunshine and mellow swell or blowing a hoodie, she never fails to move me. I am particularly interested in the connection people have with the sea, the buzz people get from catching a wave, the adrenaline rush, the excitement of it all – that coastal spirit which makes people feel alive.

All my drawings are vector based which means they are infinitely scaleable.. so if you have a specific size in mind, contact the Gallery.

Ar ôl gorffen gradd celf mewn Arlunio Graffeg yn 2003, mi ddechreais weithio fel arlunydd graffeg yn hybu busnesau yn ymwneud ag adloniant môr yn bennaf. O ganlyniad i weithio am 16 mlynedd yn y diwydiant cyfrifiadurol yma, rwyf nawr yn fedrus gyda’r meddalwedd â arferwn ei gasau fel myfyriwr yn y gorffennol. Mae yr ysgrifbin graffeg a thabled wedi trawsffurfio y ffordd rwy’n gweithio, nid wyf mwynach yn ddibynnol ar baent, pensiliau, glud a phapur i wirio fy syniadau. Mae fy steil wedi esblygu ac mae cyfrifiadur yn fy alluogi i greu celf a’r gallu i brintio.

Roeddwn yn lwcus i geal fy magu ger y môr mewn rhan mor hyfryd o’r wlad – Sir Fôn. Does dim rhyfedd bod fy magwraeth a chymaint o ddylanwad ar fy mywyd. Priodais a hwyl-fyrddiwr a chael profiad o dreulio llawer nadolig yn Ne Affrica yn mwynhau hwyl-fyrddio a syrffio.

Rwyf wrth fy modd ar lan y môr ac mae wedi fy nghyfareddu erioed, siap a ffurf y tonnau, toriad ton ar y traeth, rhowlio’r cerrig mân â’r gwylanod yn cwblhau yr awyrgylch. Mae gen i ddiddordeb gyda’r cyswllt rhwng môr a phobol, a sut yr ydyn yn mwynhau’r arfordir i gael ein ‘kicks’ wrth surffio ag ati. Fy nod yw portreadu’r teimladau â’r profiadau yma trwy fy ngwaith fel arlunydd graffeg.

Bob un o’r darluniau yn ‘vector’ sydd yn golygu bod nhw’n ‘infinitely scaleable’.. fuaswn i’n gallu gwneud yn unrhyw maint. Cysylltwch os oes ganddoch chi syniad.

All prints are originally hand-signed by Beth Horrocks and mounted in white, our frames are made from painted white wood of the highest quality selected to compliment Beth’s coastal themed work.

Golau Oer ar y Goleudy - Llanddwyn
Golau Oer ar y Goleudy - Llanddwyn

Golau Oer ar y Goleudy - Llanddwyn
 • 
Golau Oer ar y Goleudy - Llanddwyn
  By Beth Horrocks
 • 
3 Dal y Don - 3 Catch the Wave
  By Beth Horrocks
 • 
5.O
  By Beth Horrocks
 • 
Bont Fenai
  By Beth Horrocks
 • 
Eglwys Cwyfan
  By Beth Horrocks
 • 
Gwylanod yn y Glaw Gulls in Grey Skies
  By Beth Horrocks
 • 
Machlud Haul, Rhosneigr Sunset
  By Beth Horrocks
 • 
Moody Seascape
  By Beth Horrocks
 • 
Porth Ceiriad
  By Beth Horrocks
 • 
Starboard Tack
  By Beth Horrocks
 • By Beth Horrocks
 • By Beth Horrocks
 • By Beth Horrocks
 • By Beth Horrocks
 • By Beth Horrocks
 • 
Dip Olaf Yr Haf
  By Beth Horrocks
 • 
Portmeirion - Festival No. 6
  By Beth Horrocks
 • 
Autumn at Mudeford Chased by a Polar Bear
  By Beth Horrocks
 • 
Daisies at Durdle Door
  By Beth Horrocks
 • 
Dreamy Beach Day
  By Beth Horrocks
 • 
Old Harry Rocks
  By Beth Horrocks
 • 
Snow Moon
  By Beth Horrocks
 • 
Snowy Snow Moon
  By Beth Horrocks
 • 
Summers Day, Mudeford
  By Beth Horrocks
 • 
Sundown at Sand Banks
  By Beth Horrocks
 • 
Heddwch a Llonyddwch Llanbedrog
  By Beth Horrocks
 • 
Lost in the moment
  By Beth Horrocks
 • 
Maeth l'r Enaid
  By Beth Horrocks
 • 
Ty Coch
  By Beth Horrocks
 • 
Ynysoedd Tudwal
  By Beth Horrocks
 • 
Bae Caerdydd
  By Beth Horrocks
 • 
Moelfre
  By Beth Horrocks
 • 
Pastel Reflections
  By Beth Horrocks
 • 
Pont Menai Gaeafol
  By Beth Horrocks
 • 
Porth Diana
  By Beth Horrocks
 • 
Porth Swtan Regatta
  By Beth Horrocks
 • 
Rhosneigr
  By Beth Horrocks
 • 
South Stack
  By Beth Horrocks
 • 
Ynys Gorad Goch
  By Beth Horrocks
 • 
Castell Caernarfon
  By Beth Horrocks
 • 
Benllech
  By Beth Horrocks

 

 

To return to artists, click here