Facebook Instagram Twitter

Artists

Gareth Brindle Jones


As an adult, my interest in the visual arts led me to embark on a learning curve which took me via various learning providers. In the years following that I have developed a painting style that seems to work for me. Film making is also an interest, having made a two short films relating to difficult personal journeys. My diverse career path undoubtedly influences my work, having worked for long periods in Social work; work with Young offenders; the long term unemployed, and construction.

My studio is a former Church in Llanfwrog. The bulk of my landscape based work is carried out using Acrylic paint, I like the drying speed, and have found techniques to manipulate it. When I am painting portraits, I favour oils.
I love painting, it’s an addiction. I can’t help it.
It challenges me, it excites me, it consumes me.
It’s hard, it’s simple, it’s complicated, it’s confusing, it’s frustrating.

Commissions are available.

“Fel oedolyn mae fy niddordeb yn y celfyddydau gweledol wedi fy ysgogi i ddysgu mwy am y pwnc, a dwi wedi dilyn sawl cwrs. O ganlyniad, dros y blynyddoedd, mae fy steil o beintio wedi datblygu mewn ffordd sy’n gweithio i mi.

Mae gennyf ddiddordeb mewn creu celf drwy gyfrwng ffilm. Dwi wedi creu dwy ffilm fer sydd yn ymdrin â siwrnai bersonol anodd.

Mae fy ngyrfa, heb os, yn dylanwadu ar fy ngwaith, ar ôl gweithio am gyfnodau hir mewn maes gwaith cymdeithasol a gweithio gyda throseddwyr ifanc, y di-waith a gwaith adeiladu.

Lleolir fy stiwdio mewn hen Eglwys yn Llanfwrog. Mae’r rhan fwyaf o’m gwaith sy’n seiliedig ar dirwedd yn cael ei greu hefo paent acrylig. Dwi’n hoffi’r ffordd mae’r paent yma yn sychu’n gyflym a dwi wedi canfod technegau i’w drin. Ond [ân fyddaf yn peintio portreadau dwi’n ffafrio paent olew.

Dwi wrth fy modd yn peintio – mae’n gaethiwus. Mae peintio yn rhoi her imi pob tro, weithiau mae’n anodd, cymhleth a dryslyd tra arall mae’n syml”.

Mae comisiynau ar gael.

Llanddwyn
Llanddwyn

Llanddwyn
  • 
Llanddwyn
    By Gareth Brindle Jones - Acrylic/Medium On Canvas Board - 11" x 5" £250
  • 
Llanfechell
    Mixed Media - £250
  • 
Caernarfon
    Mixed Media - £250

 

 

To return to artists, click here