Artists

Huw Gareth Jones


Artist Huw Gareth Jones creates oil paintings of North Wales. His subject matter of coast, interior and mountains reflect the variety of the area’s landscape. He also records the area’s man-made environment from farms and cottages to town and cityscapes. His work involves drawing and painting on the spot to capture the light and atmosphere of the moment and sustained engagement with the process of painting in the studio. He uses colour, tone, form, space and texture to create powerful, spiritual works of art which convey a sense of place.

Mae’r arlunydd Huw Gareth Jones yn creu lluniau olew o Ogledd Cymru. Mae’n dehongli’r amrywiaeth o dirwedd yn yr ardal o’r mynyddoedd i’r mor. Hefyd mae’n ymddiddori yn adeiladau’r ardal o’r ffermydd a bythynnod traddodiadol i’r datblygidau newydd yn y trefydd a dinasoedd. Mae’n dylunio a paentio yn yr awyr agored i ddal awyrgylch a golau ond hefyd yn ymrafael hefo’r broses o baentio yn y stiwdio. Mae’n defnyddio lliw, ton, ffurf, gofod a gweuad i greu gweithiau pwerus ac ysbrydol sy’n cyfleu teimlad o le.

Gorad Goch
Gorad Goch

Gorad Goch
 • 
Gorad Goch
  By Huw Gareth Jones £695
 • 
Porth Aethwy
  By Huw Gareth Jones £695
 • 
Moel Y Don
  By Huw Gareth Jones £695
 • 
Creini
  By Huw Gareth Jones £595
 • 
Cemaes
  (SOLD)
 • 
Pedol Yr Wyddfa
  By Huw Gareth Jones £320
 • 
Llain Wen 'Acrylic'
  By Huw Gareth Jones £420
 • 
Cwyfan 'Oil'
  By Huw Gareth Jones £350
 • 
Ty Capel Pentre Pella 'Oil'
  By Huw Gareth Jones £480
 • 
Ynys Traws Rhoscolyn 'Acrylic'
  By Huw Gareth Jones £380
 • 
Llain Wen Near Church Bay 'Pencil&Acrylic'
  By Huw Gareth Jones £420
 • 
Tanaeldroch Betws Y Coed 'Acrylic'
  By Huw Gareth Jones £420
 • 
Bwthyn Cwyfan 'Oil'
  By Huw Gareth Jones £420

 

 

To return to artists, click here