Facebook Instagram Twitter

Artists

Huw Gareth Jones


Artist Huw Gareth Jones creates oil paintings of North Wales. His subject matter of coast, interior and mountains reflect the variety of the area’s landscape. He also records the area’s man-made environment from farms and cottages to town and cityscapes. His work involves drawing and painting on the spot to capture the light and atmosphere of the moment and sustained engagement with the process of painting in the studio. He uses colour, tone, form, space and texture to create powerful, spiritual works of art which convey a sense of place.

Mae’r arlunydd Huw Gareth Jones yn creu lluniau olew o Ogledd Cymru. Mae’n dehongli’r amrywiaeth o dirwedd yn yr ardal o’r mynyddoedd i’r mor. Hefyd mae’n ymddiddori yn adeiladau’r ardal o’r ffermydd a bythynnod traddodiadol i’r datblygidau newydd yn y trefydd a dinasoedd. Mae’n dylunio a paentio yn yr awyr agored i ddal awyrgylch a golau ond hefyd yn ymrafael hefo’r broses o baentio yn y stiwdio. Mae’n defnyddio lliw, ton, ffurf, gofod a gweuad i greu gweithiau pwerus ac ysbrydol sy’n cyfleu teimlad o le.

 • 
Ty Capel Pentre Pella 'Oil'
  By Huw Gareth Jones £480
 • 
Ynys Traws Rhoscolyn 'Acrylic'
  By Huw Gareth Jones £380
 • 
Bwthyn Cwyfan 'Oil'
  By Huw Gareth Jones £420
 • By Huw Gareth Jones £395
 • By Huw Gareth Jones £395
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • 
P.O.A
  By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones
 • By Huw Gareth Jones

 

 

To return to artists, click here