Newyddion

Lluniau o arddangosfeydd diweddar


imageMedi 2014

Geoff Beckett yn ei arddangosfa Medi 2014


imageAwst 2014

Julie Roberts yn ei arddangosfa diweddar Awst 2014


imageEbrill 2014

Arddangosfa Irene Taylor Moores Ebrill 2014


imageMedi 2013

Allan Redfern gyda Ieuan Wyn Jones ac Eirian LLwyd yn ei arddangosfa Medi 2013


imageTachwedd 2012

Eirian LLwyd a Ieuan Wyn Jones yn ei arddangosfa "The Original Print Place" Tachwedd 2012


imageHydref 2012

Elizabeth Myfanwy Clough yn ei arddangosfa Hydref 2012


imageGorffennaf 2012

Anwen Roberts yn ei arddangosfa Gorffennaf 2012


imageTachwedd 2011

Geoff Beckett yn ei arddangosfa Tachwedd 2011


imageHydref 2011

Jasmine Hughes yn ei harddangosfa unigol cyntaf Hydref 2011


imageGorffennaf 2011

Stephen John Owen yn ei arddangosfa Gorffennaf 2011


imageTachwedd 2010

Wyn Hughes yn ei arddangosfa Tachwedd 2010


imageHydref 2010

Arlunwr Anwen Roberts gyda perchennog y galeri Geraint Williams yn ei harddangosfa Hydref 2010


imageAwst 2010

Harriet Challis-Jones yn ei harddangosfa Awst 2010


imageBrian Baylissyn ei arddangosfa


imageWyn Hughes a Jasmine Hughes yn eu harddangosfa


imageAnwen gyda James a Zoe Grant yn dangos yn falch y llun a brynont yn yr arddangosfa


imageJasmine Hughes yn yr arddangosfa


imageAnwen gyda un o'i lluniau


imageIrene Taylor ynghanol ei lluniau


imageWyn Hughes yn yr arddangosfa


imageMehefin 2010

Huw a'i wraig yn ei arddangosfa diweddar ar Fehefin y 4ydd 2010.


imageMehefin 2010

Karen Jones yn ei harddangosfa ar 26ain o Fehefin 2010.