Facebook Instagram Twitter

Prints

Beth Horrocks


After graduating with a Graphic Arts degree in 2003, I became a graphic designer working mainly in the watersports sector. As a by-product of working 16 years in the computer aided design industry, the graphic pen and tablet has transformed the way I work, I no longer rely solely on sketchbooks using pencils, paints and mixed media to realise my ideas, my style has evolved and technology has given me more freedom if anything! Especially when it comes to printing.

My inspiration comes mainly from the beautiful Welsh coast, being brought up here has played a big role in my life. I married a windsurfer and have been on many winter trips to sunny South Africa in search of the perfect sail and surf.

Ar ôl gorffen gradd celf mewn Arlunio Graffeg yn 2003, mi ddechreais weithio fel arlunydd graffeg yn hybu busnesau yn ymwneud ag adloniant môr yn bennaf. O ganlyniad i weithio am 16 mlynedd yn y diwydiant cyfrifiadurol yma, rwyf nawr yn fedrus gyda’r meddalwedd â arferwn ei gasau fel myfyriwr yn y gorffennol. Mae yr ysgrifbin graffeg a thabled wedi trawsffurfio y ffordd rwy’n gweithio, nid wyf mwynach yn ddibynnol ar baent, pensiliau, glud a phapur i wirio fy syniadau. Mae fy steil wedi esblygu ac mae cyfrifiadur yn fy alluogi i greu celf a’r gallu i brintio.

Roeddwn yn lwcus i geal fy magu ger y môr mewn rhan mor hyfryd o’r wlad – Sir Fôn. Does dim rhyfedd bod fy magwraeth a chymaint o ddylanwad ar fy mywyd. Priodais a hwyl-fyrddiwr a chael profiad o dreulio llawer nadolig yn Ne Affrica yn mwynhau hwyl-fyrddio a syrffio.

Golau Oer ar Y Goleudy
Golau Oer ar Y Goleudy

Golau Oer ar Y Goleudy
  • 
Golau Oer ar Y Goleudy
    By Beth Horrocks £99

 

 

To return to prints, click here