Facebook Instagram Twitter

Croeso i Oriel Oriel Ger Y Fenai

Mae'r Oriel yn arddangos gwaith artistiaid o Ogledd Cymru. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio ar gyfer eich holl anghenion fframio. Gallwch fod yn sicr o grefftwaith o safon gyda gwasanaeth cyfeillgar a dibynadwy bob amser. Dewch draw i gael pris.

Diweddariad COVID-19

Mae’r oriel wedi ail-agor yn gyfan rwan ac yn medru cynnig pob gwasanaeth a oedd ar gael cyn y lockdown diweddaraf. Nid ydym wedi cael unrhyw drafferth ers ail-agor, a buasem yn hoffi diolchi pawb sydd wedi ymweld a’r oriel hyd at hyn gan ddilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol. Gallwch ffeindio ein oriau agored diweddaraf ar waelod y dudalen yma.
Diolch o galon.Artistiaid

image

Printiau

image

Fframio

image

Arddangosfeydd

Arddangosfeydd

Arddangosfeydd
i ddod

Arddangosfeydd 
i ddod

Oriel
Ailwerthu

Oriel 
Ailwerthu