Arddangosfeydd i ddod

Yn yr oriel newydd, mae gennym ystafell bwrpasol ar gyfer arddangosfeydd. Ar hyn o bryd rydym yn gwahoddi artistiaid i arddangos eu gwaith ar gyfer gweddill 2018 ac ymlaen i 2019. Os oes ganddo chi ddiddordeb, gyrwch sampl o’ch gwaith a disgrifiad byr amdanoch i e-bost yr oriel. Os oes ganddo chi ddiddordeb mewn olygfa breifat o arddangosfeydd yn y dyfodol, cysylltwch hefo ni drwy ffôn neu e-bost.

2018


3ydd Tachwedd

Steve Pablo Jones

(Cymraeg i ddilyn...)
A practising musical performer and teacher, Steve has specialised in Blues Art and Portraiture. His other art covers a wide range of subjects: portraiture, landscapes and work from his imagination. With his work popular all over the world, being held in a number of important collections, Steve’s inspiration is life itself. Steve works from his gallery in the town centre of Caernarfon, also exhibiting work at multiple blues festival across the UK.

Rhagfyr 1af

Gareth Brindle Jones

 

2019


Mawrth

Jane Jones

Ebrill

Allan Redfern

Mai

David Barnes

Mehefin

Philip Snow

Gorffennaf

Alan Knight

Awst

Beth Williams

Medi

Malcolm Mclean

Hydref

Judith Donaghy

Tachwedd

Ian Jones

RHAGFYR

Elizabeth Myfanwy Clough

 

2020


Gorffennaf

David Pollock

Medi

Huw Gareth Jones