Facebook Instagram Twitter

Arddangosfeydd i ddod

Yn yr oriel newydd, mae gennym ystafell bwrpasol ar gyfer arddangosfeydd. Ar hyn o bryd rydym yn gwahoddi artistiaid i arddangos eu gwaith. Os oes ganddo chi ddiddordeb, gyrwch sampl o’ch gwaith a disgrifiad byr amdanoch i e-bost yr oriel. Os oes ganddo chi ddiddordeb mewn olygfa breifat o arddangosfeydd yn y dyfodol, cysylltwch hefo ni drwy ffôn neu e-bost.


2022


Mehefin

Elizabeth Myfanwy Clough

Gorffennaf

Julie Roberts

Awst

BETH HoRROCKS

Medi

Roy Alexander

Hydref

Keith Andrew

Tachwedd

Mixed Exhibiton

Rhagfyr

Jane Griffiths Jones

2023


Ionawr

- -

CHWEFROR

- -

MAWRTH

- -

Ebrill

Nannette Briggs

Mai

Philip Ashley

mehefin

Jenny Holland

Gorffennaf

Glyn Price A
Dylan Roberts

awst

David Pollock a
Jasmine Hughes

MEDI

Gareth Jones

hYDREF

- -

Tachwedd

--

RHAGFYR

CELIA HUME