Arddangosfeydd i ddod

Yn yr oriel newydd, mae gennym ystafell bwrpasol ar gyfer arddangosfeydd. Ar hyn o bryd rydym yn gwahoddi artistiaid i arddangos eu gwaith. Os oes ganddo chi ddiddordeb, gyrwch sampl o’ch gwaith a disgrifiad byr amdanoch i e-bost yr oriel. Os oes ganddo chi ddiddordeb mewn olygfa breifat o arddangosfeydd yn y dyfodol, cysylltwch hefo ni drwy ffôn neu e-bost.

2019


MAWRTH

Donald Dakeyne

Ebrill

Allan Redfern

Mai

David Barnes

Mehefin

Elizabeth Myfanwy Clough

Gorffennaf

Alan Knight

Awst

Beth Williams

Medi

Malcolm Mclean

Hydref

Judith Donaghy

Tachwedd

Ian Jones

RHAGFYR

Philip Snow

 

2020


Ebrill

stephen john owen

Mai

Julie Roberts

mehefin

angela jones

Gorffennaf

David Pollock

awst

geoff beckett

Medi

Huw Gareth Jones