Arddangosfeydd

gbj-1

2018


Gareth Brindle Jones - 1st Dec - 29th Jan 2019

"Fel oedolyn mae fy niddordeb yn y celfyddydau gweledol wedi fy ysgogi i ddysgu mwy am y pwnc, a dwi wedi dilyn sawl cwrs. O ganlyniad, dros y blynyddoedd, mae fy steil o beintio wedi datblygu mewn ffordd sy’n gweithio i mi.

Mae gennyf ddiddordeb mewn creu celf drwy gyfrwng ffilm. Dwi wedi creu dwy ffilm fer sydd yn ymdrin â siwrnai bersonol anodd.

Mae fy ngyrfa, heb os, yn dylanwadu ar fy ngwaith, ar ôl gweithio am gyfnodau hir mewn maes gwaith cymdeithasol a gweithio gyda throseddwyr ifanc, y di-waith a gwaith adeiladu.

Lleolir fy stiwdio mewn hen Eglwys yn Llanfwrog. Mae'r rhan fwyaf o'm gwaith sy’n seiliedig ar dirwedd yn cael ei greu hefo paent acrylig. Dwi’n hoffi’r ffordd mae’r paent yma yn sychu’n gyflym a dwi wedi canfod technegau i'w drin. Ond [ân fyddaf yn peintio portreadau dwi’n ffafrio paent olew.

Dwi wrth fy modd yn peintio – mae'n gaethiwus. Mae peintio yn rhoi her imi pob tro, weithiau mae’n anodd, cymhleth a dryslyd tra arall mae'n syml."

Mae comisiynau ar gael.

Cysylltwch gydag Oriel Ger Y Fenai am fwy o wybodaeth.